Kwalifikowalność VAT w perspektywie finansowej 2021-2027
Najbliższy termin: 08 lipiec 2024
Warsztaty Rachunkowości Budżetowej Jarosława Jurgi
Najbliższy termin: 25-27 wrzesień 2024

Szkolenia z finansów publicznych

Centrum Szkoleniowe Finanase Publiczne od ponad 20 lat prowadzi kursy dla księgowych i skarbników sfery budżetowej m.in. z zakresu: rachunkowości, księgowości, kontroli finansowej, ubezpieczeń społecznych, dochodów gmin, podatków, egzekucji, budżetu zadaniowego, odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.