Zobacz również

24.05.2024

Odliczenie VAT od inwestycji finansowanej z Polskiego Ładu

Po raz kolejny wraca sprawa możliwości odliczenia VAT od inwestycji sfinansowanych ze środków programu Polski Ład. Pojawiają się obawy, że urząd skarbowy może żądać...

Więcej

18.04.2024

Obligatoryjne i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia

Pracodawca jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia w ustalonym terminie i w ustalonej wysokości. Czasami nie jest to w pełni możliwe ze względu na zajęcie...

Więcej

21.03.2024

Kontrola projektów unijnych w perspektywie finansowej 2021–2027

Ustawa regulująca zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 bardziej szczegółowo określa sposób przeprowadzenia kontroli projektu niż ustawa dotycząca poprzedniego...

Więcej

22.02.2024

Błędy w zakresie inwentaryzacji ujawnione podczas ostatnich kontroli

Przełom roku przyniósł ujawnienie przez regionalne izby obrachunkowe kilkudziesięciu nowych nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji. Kontrolujący wyjaśnili procedury inwentaryzowania różnych kategorii aktywów i pasywów, w...

Więcej

25.01.2024

Nieprawidłowości przy nabywaniu usług doradczych i eksperckich w jst

Kontrola przeprowadzona przez NIK ujawniła liczne nieprawidłowości związane z nabywaniem usług doradczych i eksperckich. Zalecenia pokontrolne wydają się zestawem oczywistych reguł, które powinny być...

Więcej