Zobacz również

21.06.2024

Zwolnienia z opodatkowania VAT w sektorze finansów publicznych

W świetle ustawy o VAT wiele czynności wykonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z tym niezwykle istotne...

Więcej

24.05.2024

Odliczenie VAT od inwestycji finansowanej z Polskiego Ładu

Po raz kolejny wraca sprawa możliwości odliczenia VAT od inwestycji sfinansowanych ze środków programu Polski Ład. Pojawiają się obawy, że urząd skarbowy może żądać...

Więcej

21.03.2024

Kontrola projektów unijnych w perspektywie finansowej 2021–2027

Ustawa regulująca zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 bardziej szczegółowo określa sposób przeprowadzenia kontroli projektu niż ustawa dotycząca poprzedniego...

Więcej

22.02.2024

Błędy w zakresie inwentaryzacji ujawnione podczas ostatnich kontroli

Przełom roku przyniósł ujawnienie przez regionalne izby obrachunkowe kilkudziesięciu nowych nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji. Kontrolujący wyjaśnili procedury inwentaryzowania różnych kategorii aktywów i pasywów, w...

Więcej

25.01.2024

Nieprawidłowości przy nabywaniu usług doradczych i eksperckich w jst

Kontrola przeprowadzona przez NIK ujawniła liczne nieprawidłowości związane z nabywaniem usług doradczych i eksperckich. Zalecenia pokontrolne wydają się zestawem oczywistych reguł, które powinny być...

Więcej