Arkadiusz Sputowski

Prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, audytor środków pochodzących z UE, były wykładowca akademicki. Pełnił funkcje naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego, starszego inspektora kontroli RIO, członka SKO. Autor 20 poradników i książek, w tym m.in. „Zarządzanie opłatą przedszkolną” oraz kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, dochodów JST, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej. Doświadczony wykładowca zagadnień z tego zakresu.

Szkolenia